Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vykazujúce jednotky – všetky základné školy, ktoré predložili

  • výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 a
  • výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 k 15.9.2019,

vyplnia prílohu k výkazu podľa stavu k 15.9.2020

Zakladná škola odošle podpísaný výkaz
do 20.9.2020 a to 1x OÚ v sídle kraja.

- zoznam základných škôl

P.č.KodskoNázovAdresaUlica